Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

"Yüce Şansölye, Senato delegeleri, tam burada ticaret rotalarının vergilendirilmesi ile başlayan bir trajedi yaşandı, ve şimdi bizim gezegenimizin Ticaret Federasyonu zulümü ile devam ediyor!"
―Sheev Palpatine[kaynak]

Ticaret Federasyonu, Galaktik Cumhuriyet'in çöküş dönemi sırasında iş yapan bir nakliye ve ticaret holdingiydi. O kadar güçlülerdi ki, Galaktik Senato'da temsilcileri bile vardı. Genel Vali Nute Gunray, Sith'in Kara Lordu Darth Sidious ile anlaşarak Cumhuriyet içinde bir kaos çıkarmak için barışçıl gezegen Naboo'ya istila başlattı fakat işgali Kraliçe Padmé Amidala ve güçleri tarafından bozguna uğratıldı. Hapisten kaçan Gunray, droid güçlerini Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'na verdi ve Federasyon, Klon Savaşları boyunca Cumhuriyet ve Jedi ordularına karşı savaştı. Gunray ve diğer İdari Ayrılıkçı Konseyi üyeleri savaşın sonunda Darth Vader tarafından öldürüldü ve Ticaret Federasyonu yeni kurulan Galaktik İmparatorluk'u tarafından kamulaştırıldı.

Federasyon genellikle gezegenleri özel sözleşmeler imzalamaları için zorlardı, bu sayede bazı durumlarda gezegenleri abluka altına alma ve sistem politikalarını kontrol etme şansını elde ediyorlardı.

Tarih

Kuruluşunun erken dönemleri

"Çünkü Dış Halka'nın küçük bir köşesinde tehlikeli bir şey oluşuyor. Kendi kendine hizmet eden şirketlerin istihdamındaki suç kuruluşları ve paralı gruplar gibi hoşnutsuzluk da artıyor. Seswenna sektörünün serbest ticaret bölgelerinde bir tekel kurmaya kararlı olan Ticaret Federasyonu'nun lommit madenciliği konusunda endişeleri var."
―Sheev Palpatine, Wilhuff Tarkin'e[kaynak]

Ticaret Federasyonu temsilcisi Galaktik Senato'da

Cumhuriyet Devri'nin son yıllarında Ticaret Federasyonu, Galaktik Cumhuriyet ile bir güç mücadelesine girişti.[9] YSÖ 32[10] yılında anlaşmazlığa bir son vermek için Dış Halka gezegeni Eriadu'da bir zirve yapılmasına karar verildi. Ancak bilindiği üzere Eriadu Konferansı, Nebula Cephesi olarak bilinen radikal siyasi grubun ortaya çıkmasıyla bir fiyaskoya dönüştü. Cephe, o zamanlar Galaktik Cumhuriyet Yüce Şansölyesi olan Finis Valorum'a düzenlediği suikastı başarıyla tamamlayamasa da Ticaret Federasyonu'nun direktörünü öldürmeyi başardı. Sonuç olarak Neimoidialılar iktidar boşluğundan yararlandı ve içlerinden biri olan Nute Gunray'i Ticaret Federasyonu'nun yeni Genel Valisi yaptı.[9] Neimoidialılar devralmalarını sağlamlaştırmak için Federasyonun liderliğinde güçlü bir hak iddiası olan Kuat Sürücü Tersaneleri'nin kilit noktalardaki birkaç yöneticisinin öldürülmesini emretti.[10]

İş becerileri ve acımasız ilişkileri ile tanınan[2] Neimoidialıların[11] önderliğinde Federasyon, galaksideki en zengin kurumsal kuruluşlardan biri haline geldi ve Dış Halka Bölgeleri'ndeki yıldızlararası taşımacılığın büyük bir bölümünü kontrol etmeye başladı. Cumhuriyet'in Galaktik Senato'sunda temsil edildiler ve nüfuz sahibi koltuklarını lobi yaparak daha fazla güç kazanmak için kullandılar.[12] Nihai hedefleri tüm galaktik ticaret yollarını, limanları ve yük gemilerini kontrol etmekti; karları artırmak ve Cumhuriyet vergilerinden kaçınmak için her şeyi yapabilirlerdi.[13] Federasyon, Cumhuriyetin son yıllarında keşiflerini sürdürdü. Everi Chalis'in annesi, altı yaşındaki kızını böyle bir gemisinin kaptanına satmaya çalıştı ancak kaptan Everi çok küçük olduğu için teklifi reddetti; bunun yerine ona bir paket nekroz kristali verdi.[14] Baktoid Zırh Fabrikası, Ticaret Federasyonu adına droid dökümhaneleri tasarlamak için Geonosisli Önemsiz Poggle'a yanaştı.[15] Şirket ayrıca Akiva'nın da dahil olduğu gezegenlerde droid üretim tesislerinin varlığını korudu.[4]

Federasyon kâr marjlarını korumaya hevesliydi; tarım bilimcisi Leo Leonis ve karısı Tepha, Chrona gezegeni için genetiği değiştirilmiş ürünler tasarladıktan sonra şirket icatlarının kendi karları için depolarda çürümesine izin verdi. Bir yıl içinde yeni mahsuller dağıtıldı ve Leonis'in ifadesine rağmen Cumhuriyet davayı Federasyon lehine sonuçlandırdı.[8]

YSÖ 34 itibarıyla[16] Ticaret Federasyonu, Cumhuriyet'in Serbest Ticaret Bölgesi mevzuatındaki boşluklardan yararlanarak Dış Halka'ya doğru genişleyen merkeziyetçi bir örgüt oldu ve Senato'daki etkisini artırmaya devam etti. Federasyon gibi galaktik endüstriyel şirketler, Coruscant'ta kendilerini bu tür grupların hizmetine adayan senatörler, lobiciler ve girişimciler için ekonomik bir yükselişten sorumluydu. Seswenna sektöründeki bazı lommit madenciliği sorunları, Serbest Ticaret Bölgeleri'ni tekelleştirmeye kararlı olan Federasyon'un dikkatini çekti ve Federasyon sıkıntıdaki Naboo Kralı Veruna ile uğraştı.[17]

Sith'ler ile iş birliği

"Olduğu gibi söyledik. Güçlü müttefiklerimiz var. Hemen teslim olmanız akıllıca olur."
―Bir Neimoidialı, korsan grubuna[kaynak]

Federasyon güçleri, Kellux üzerinde küre-kanatlar tarafından saldırıya uğruyor

Naboo İstilası'ndan önce Federasyon, örgütün gelecek planları arasında bulunan projeler ve operasyonlarda[5] çıkarı bulunan Sith Lord'u Darth Sidious ile temasa geçti.[18] Gunray'in iktidara yükselişi aslında Sidious tarafından kurgulanmıştı.[19] Federasyon, Sidious ile gizlice ittifak kurarak Kellux sistemi'nde -Cumhuriyet'in yaptırımlarının ötesinde- madencilik tesisleri kurmaya çalıştı ancak droid savunmaları, droidleri etkisiz hale getirmek için elektrostatik alan jeneratörleri kullanan bir korsan grubu tarafından engellendi. Sidious, mahsur kalmış müttefiklerine yardım etmesi için Sith çırağı Darth Maul'u gönderdi; Zabrak, bir küre-kanat filosunu yok etmek ve Kellux üzerinde ele geçirilmiş Federasyon savaş gemisine binmek için tam zamanında geldi. Korsanlarla savaştı ve onları öldürdü; haberin Sidious'a ulaşmasını engellemek için hayatta kalan Neimoidialı'ları da öldürdü.[5]

Akbaba droid yıldız savaşçıları, Ticaret Federasyonu güçlerinin temel unsuruydu

Ticaret Federasyonu filosu, Serbest Ticaret Bölgeleri'nin[20] vergilendirilmesini sağlayan bir Senato yasası olan Prop 31-814D'ye[21] yanıt olarak ve manipülatif Sith Lord'u Darth Sidious'un emirlerini yerine getirerek[12] droid ordusuyla Naboo'yu ablukaya aldı ve işgal etti. İşgal, Naboo Senatörü Sheev Palpatine'in -Sidious'un halk içinde kullandığı kimliği- Yüce Şansölye seçilmesi için bir bahane oldu. Bu süre zarfında Ticaret Federasyonu, istilayı kontrol eden ve Kraliçe Padmé Amidala işgali sona erdirene kadar Theed Kraliyet Sarayı'na yerleşen Genel Vali Nute Gunray tarafından yönetildi.[18]

Genel Vali Gunray, Cumhuriyet yetkilileri tarafından tutuklandı ve yargılanmak üzere sevk edildi ancak çok sayıda yargılamadan sonra hapisten kaçtı ve Federasyon'un lideri olarak konumunu korudu.[2] Buna rağmen sözde "Naboo bozgunu"nun suçu, çoğunlukla Federasyon'a ve Valorum'un siyasi liderliğine kaldı. Nitekim, Federasyon'un Dış Halka taşımacılığındaki tekeli Naboo İstilası olayları nedeniyle kırıldı ve Eriadu Madencilik ve Taşımacılık gibi gruplar Ayrılıkçı Kriz büyürken zenginleşti.[17] Federasyon adına[15] tasarlanan Geonosis fabrikaları hala gizlice yüzeyin altında çalışıyordu ve Federasyon'un silahlı kuvvetlerini artırmak için toplu savaş droidleri üretiyordu.[22]

Klon Savaşları

"İftira! Onlarla iş yapmak bizi Ayrılıkçı yapmaz. Size Ticaret Anlaşması'nın 1647. maddesini kaç kez hatırlatmalıyım? Ticaret Federasyonu tarafsızdır."
―Lott Dod[kaynak]

Naboo'daki savaştan on yıl sonra Ticaret Federasyonu, Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'na destek sözü verdi ve Klon Savaşları sırasında büyük bir askeri velinimet oldu. Bununla birlikte Federasyon, Cumhuriyet Senatosu'nda[22] sahip olduğu bir koltuk ile resmi olarak çatışmada tarafsız bir duruş sergilerken Bağımsız Sistemler Konfederasyonu ile olan tüm bağlantılarını reddetti. Ticaret Federasyonu da açıkça Nute Gunray'den uzaklaştı; onu "aşırı" olarak nitelendirdi ve görüşlerinin Federasyon'un görüşlerini temsil etmediğini belirtti ancak bu sadece bir yalandı ve Gunray hala gizlice Federasyon'un lideriydi.[2] Ticaret Federasyonu, Klon Savaşları sırasında genellikle Konfederasyon ve Sith tarafından daha fazla sistemi kendi amaçlarına hizmet ettirmek için bir kukla olarak kullanıldı ancak bu Federasyon tarafından inkar edildi.[23]

Ryloth Savaşı sırasında Cumhuriyet, Senatör Bail Organa ve Temsilci Jar Jar Binks'i Toydaria gezegeninin bir geçiş alanı olarak kullanılmasını rica etmek için gönderildi. Kont Dooku, iletimi yakaladıktan sonra müzakerelere katılması için Ticaret Federasyonu'ndan Lott Dod ile temasa geçti. Müzakereler sırasında Dod, Toydarialı'ların Cumhuriyet malzemelerinin sevk edilmesine yardımcı olmasının tarafsızlıklarını tehlikeye atacağını ve Ticaret Federasyonu'nu Ayrılıkçı savaş gemileri tarafından saldırıya uğrama riskine sokacağını vurguladı.[23]

Federasyon tarafsız olsa da Gunray'in Ayrılıkçı Konsey'deki pozisyonu, BSK'nin Federasyon filolarını kullanımına izin verdi. Gunray, Cad Bane bir holocron'u çaldıktan sonra Bolla Ropalöldürmesine ve Cumhuriyet'ten kaçmasına yardım etmek için bir Federasyon filosunu ona ödünç verdi. Sonunda Federasyon filosu yok edildi ve bu Gunray'in dehşet içinde bıraktı.[24]

Federasyon, Ayrılıkçılar için yeni savaş droidleri üretecek olan Geonosisli'lerin droid dökümhanesinin yatırımcılarından biriydi. Federasyon, fabrikanın Federasyon holdinglerinin teminatıyla finanse edilmesine yardımcı olan Galaksilerarası Bankacılık Klanı ile birlikte fabrikada öz sermayeye sahipti.[25]

Ticaret Federasyonu, Pantora'nın borçlarını ödemediği için tüm ticareti askıya aldıklarını iddia ederek Pantora ayını ablukaya aldı. Aslında Federasyon, gezegeni BSK'na girmeye zorlamak için Ayrılıkçı İttifak ile birlikte çalışıyordu. Federasyon subayı Sıb Canay, Genel Başkan Papanoida'nın çocuklarından birinin gemisinde tutulmasını sağladı. Ticaret Federasyonu'nun parmağı Ahsoka Tano ve Senatör Riyo Chuchi tarafından ortaya çıkarıldı. Bunun hemen ardından Dod Senato'ya, Sib Canay'ın Nute Gunray'in Ayrılıkçı ideolojisi nedeniyle kaçırmayı kendi isteğiyle düzenlediğini söyledi ve kendilerini BSK'nin ideolojisinden soyutlayarak Federasyon'un tarafsızlığını yeniden teyit eden bir açıklama yaptı.[26]

Mandalor İdari Konseyi'nin bir üyesi bir şekilde Ticaret Federasyonu'na bağlıydı. Gezegensel ikmal krizi sırasında Başbakan Almec, Federasyon veya Şirket İttifakı gibi mega şirketlere güvenmemeyi şiddetle reddetti.[27]

Devletleşme ve miras

"Ticaret Federasyonu'nun hala iş başında olmasını ister miydin Leonis"
"Hayır! Ailemin işini mahvetmeye çalıştılar!"
―Tralls ve Zare Leonis[kaynak]

Federasyon liderleri, Dış Halka Kuşatmaları'nın ardından volkanik gezegen Mustafar'da yapılan savaşın sonunda Darth Vader tarafından öldürüldü ve şirket, yeni kurulan Galaktik İmparatorluk[28] tarafından devletleştirilirken hesapları İmparatorluk finansörü ve eski Federasyon çalışanı Arsin Crassus tarafından yağmalandı.[4]

Galaktik İmparatorluk döneminde, Ticaret Federasyonu birçok kişi tarafından karalandı; Leo Leonis, dönemin bir kabus olduğunu düşündü ve Tralls gibi eğitmenler, Chrona'daki kıtlık krizinin Federasyon tarafından tasarlandığını öne süren bir versiyonunu yaydılar. Zare Leonis, Federasyon'un ailesinin işini mahvettiğini kabul etmesine rağmen olayların bu versiyonuna itiraz etti ve şirketin artık iş yapmamasına sevindi.[8]

Organizasyon

Theed'i işgal eden Droid Ordusu birliği

Zengin bir kurumsal organizasyon olan Ticaret Federasyonu, bir Genel Vali tarafından yönetildi; YSÖ 32 itibariyle Nute Gunray Genel Valilik yaptı ve Naboo'nun işgalini yönetti. Federasyon'un ayrıca Senatör Lott Dod tarafından temsil edildiği Cumhuriyet'in Galaktik Senato'sunda[12] bir koltuğu vardı.[29]

Federasyon'un diğer pozisyonları mali görevli ve diplomattı.[30] Ticaret Federasyonu silahlanma komitesi Federasyonun bir parçasıydı.[10]

Sahne arkası

Ticaret Federasyonu, hem İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nden hem de Türkçe'de Hollanda Doğu Hindistan Şirketi olarak bilinen 17. ve 18. yüzyıllarda var olan VOC'dan (Vereenigde Oostindische Compagnie) esinlenerek yaratılmıştı. Özellikle VOC; kendi filosunu bulundurma (çoğu ülkeye rakip olan), kendi savaşlarını başlatma, anlaşmaları müzakere etme ve kolonileri tutma hakkına sahipti ve son derece kârlı baharat ticaretinde neredeyse tekeldi. Şimdiye kadarki ilk uluslararası şirket olarak kabul edilen şirket, günümüz dolarıyla yaklaşık 7,4 trilyon dolar değere sahipti.[31]

Görünümler

Ticaret Federasyonu'nun alternatif logosu

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

 1. 1,0 1,1 1,2 Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 StarWars-DatabankII.png Nute Gunray (yedek bağlantı)
 3. 3,0 3,1 StarWars.com Encyclopedia Encyclopedia'da Trade Federation (eski bağlantı; yedek bağlantı)
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Aftermath
 5. 5,0 5,1 5,2 Darth Maul 1
 6. StarWars.com StarWars.comTrade Federation on Naboo
 7. 7,0 7,1 Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı
 8. 8,0 8,1 8,2 Servants of the Empire: Edge of the Galaxy
 9. 9,0 9,1 Rise of the Separatists
 10. 10,0 10,1 10,2 Star Wars: Complete Vehicles
 11. StarWars-DatabankII.png Neimoidian (yedek bağlantı)
 12. 12,0 12,1 12,2 Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi; Databank isimli refler için metin temin edilmemiş
 13. Star Wars: Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
 14. Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
 15. 15,0 15,1 Catalyst: A Rogue One Novel
 16. Tarkin romanında Wilhuff Tarkin, bu olayları, YSÖ 14'te gerçekleşen Murkhana Görevi'nden 20 yıl önce meydana geldiğini ifade eder.
 17. 17,0 17,1 Tarkin
 18. 18,0 18,1 Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi; Episode I isimli refler için metin temin edilmemiş
 19. Star Wars: On the Front Lines
 20. Star Wars: Card Trader
 21. Star Wars Propaganda: A History of Persuasive Art in the Galaxy
 22. 22,0 22,1 Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi; Episode II isimli refler için metin temin edilmemiş
 23. 23,0 23,1 TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Supply Lines"
 24. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Cargo of Doom"
 25. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Senate Spy"
 26. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Sphere of Influence"
 27. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Corruption"
 28. Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 29. StarWars-DatabankII.png Lott Dod (yedek bağlantı)
 30. Star Wars: The Complete Visual Dictionary, New Edition
 31. StarWars.com StarWars.comThe Trade Federation and Neimoidians: A History (yedek bağlantı)

Dış bağlantılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.