Sithpedi
Advertisement
Sithpedi

Aşağıdaki olaylar YSÖ 84'te meydana geldi. Bu yıl ayrıca Lothal Takvimi'ne göre LY 3193, C.H.T. takvimine göre 7893 yılı olarak da biliniyordu.

Doğumlar[]

Görünümler[]

  • Tarkin (İlk bahsedilme)
  • Tarkin sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)

Notlar ve referanslar[]

  1. Tarkin, Darth Sidious'ın Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı'nda yer alan Galaktik İmparatorluk'un kurulmasından yaklaşık olarak 65 yıl önce doğduğuna işaret etmektedir. Temel matematik kullanarak Sidious'ın Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut'ta gösterilen ve Sith'in İntikamı'ndan 19 yıl sonra geçen Yavin Savaşı'ndan 84 yıl önce doğduğunu bulabiliriz.
  2. Star Wars Rebels: The Visual Guide
  3. Star Wars: The Rebel Files
  4. Star Wars: Scum and Villainy: Case Files on the Galaxy's Most Notorious
  5. Dooku: Jedi Lost taslağı, Jor Aerith'in Padawanı seçildiğinde Gretz Droom'un yaşının 16 olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda Dooku'nun Padawanı olan Qui-Gon Jinn'in Master & Apprentice zamanında yirmi yaşında olduğu belirtilmektedir. Jinn roman zamanında kırk yaşındayken kendi çırağı Obi-Wan Kenobi ise on yedi yaşındadır. ToppsDigitalLogoStar Wars: Card Trader (Kart: Obi-Wan Kenobi - Padawan - Base Series 1), Kenobi'nin Star Wars: Galaksi Atlası tarafından YSÖ 0 olarak belirlenen Yavin Savaşı'ndan elli yedi yıl önce doğduğunu belirtmektedir. Böylece Master & Apprentice'in YSÖ 40'ta geçtiği ve Jinn ile Droom'un YSÖ 68'de Padawan yapıldıklarını anlayabiliriz. Bu yüzden Droom'un bundan on altı, yani YSÖ 84'te doğmuş olması gerekmektedir.
  6. Tarkin
Yıllar
YSS/YSÖ tarihleme sisteminde yıllar
Cumhuriyet öncesi devri YSÖ 100,000 · YSÖ 57,000 · YSÖ 29,996 · YSÖ 27,000 · YSÖ 26,000
Jedi'ın Şafağı devri YSÖ 25,025 · YSÖ 25,020
Eski Cumhuriyet devri/Yayılmacı Dönem YSÖ 25,000 · YSÖ 22,000 · YSÖ 20,019 · YSÖ 20,000
YSÖ 15,000 · YSÖ 12,000 · YSÖ 9991
Eski Cumhuriyet'in Düşüşü devri öncesi YSÖ 22.000 · YSÖ 15.000 · YSÖ 12.000 · YSÖ 9991
Eski Cumhuriyet'in Düşüşü
(Eski Cumhuriyet Orta Devri)
YSÖ 7977 · YSÖ 6000 · YSÖ 5500 · YSÖ 5019
YSÖ 5000 · YSÖ 4000 · YSÖ 3966 · YSÖ 3700
YSÖ 3277 · YSÖ 2320 · YSÖ 2082 · YSÖ 2000
YSÖ 1050 · YSÖ 1032
Cumhuriyet Devri YSÖ 1032 · YSÖ 1014 · YSÖ 973 · YSÖ 896 · YSÖ 867
YSÖ 832 · YSÖ 800 · YSÖ 797 · YSÖ 782 · YSÖ 620
YSÖ 600 · YSÖ 532 · YSÖ 522 · YSÖ 511 · YSÖ 509
YSÖ 501 · YSÖ 437 · YSÖ 382 · YSÖ 381 · YSÖ 380
YSÖ 350 · YSÖ 332 · YSÖ 319 · YSÖ 318

Yüksek Cumhuriyet Devri
YSÖ 300 · YSÖ 272 · YSÖ 265 · YSÖ 262 · YSÖ 257
YSÖ 253 · YSÖ 252 · YSÖ 251 · YSÖ 250 · YSÖ 249
YSÖ 248 · YSÖ 247 · YSÖ 246 · YSÖ 245 · YSÖ 244
YSÖ 242 · YSÖ 241 · YSÖ 240 · YSÖ 238 · YSÖ 236
YSÖ 235 · YSÖ 234 · YSÖ 233 · YSÖ 232 · YSÖ 231
YSÖ 230 · YSÖ 200 · YSÖ 161 · YSÖ 150 · YSÖ 131
YSÖ 118 · YSÖ 112 · YSÖ 104 · YSÖ 102 · YSÖ 101
YSÖ 100 · YSÖ 99 · YSÖ 93 · YSÖ 90 · YSÖ 88
YSÖ 87 · YSÖ 86 · YSÖ 85· YSÖ 84 · YSÖ 83
YSÖ 82


YSÖ 80 · YSÖ 76 · YSÖ 72 · YSÖ 69 · YSÖ 68 · YSÖ 66
YSÖ 65 · YSÖ 64 · YSÖ 62 · YSÖ 61 · YSÖ 60 · YSÖ 59
YSÖ 57 · YSÖ 56 · YSÖ 55 · YSÖ 54 · YSÖ 53 · YSÖ 52
YSÖ 51 · YSÖ 50 · YSÖ 49 · YSÖ 48 · YSÖ 47 · YSÖ 46
YSÖ 45 · YSÖ 44 · YSÖ 43 · YSÖ 42 · YSÖ 41 · YSÖ 40
YSÖ 39 · YSÖ 38 · YSÖ 37 · YSÖ 36 · YSÖ 35 · YSÖ 34
YSÖ 33 · YSÖ 32 · YSÖ 31 · YSÖ 30 · YSÖ 29 · YSÖ 28
YSÖ 27 · YSÖ 26 · YSÖ 25 · YSÖ 24 · YSÖ 23 · YSÖ 22
YSÖ 21 · YSÖ 20 · YSÖ 19
İmparatorluk Devri YSÖ 19 · YSÖ 18 · YSÖ 17 · YSÖ 16 · YSÖ 15 · YSÖ 14
YSÖ 13 · YSÖ 12 · YSÖ 11 · YSÖ 10 · YSÖ 9 · YSÖ 7
YSÖ 6 · YSÖ 5 · YSÖ 4 · YSÖ 3 · YSÖ 2 · YSÖ 1
YSÖ 0/YSS 0 · YSS 1 · YSS 2 · YSS 3 · YSS 4 · YSS 5

Asiler Çağı
YSÖ 0/YSS 0 · YSS 1 · YSS 2 · YSS 3 · YSS 4


İmparatorluk'un düşüşü
YSS 4 · YSS 5
Yeni Cumhuriyet Devri YSS 5 · YSS 6 · YSS 7 · YSS 8 · YSS 9 · YSS 10 · YSS 11
YSS 12 · YSS 13 · YSS 14 · YSS 15 · YSS 16 · YSS 17
YSS 18 · YSS 19 · YSS 20 · YSS 21 · YSS 22 · YSS 23
YSS 24 · YSS 25 · YSS 27 · YSS 28 · YSS 29 · YSS 30
YSS 31 · YSS 32 · YSS 33 · YSS 34
İlk Düzen ve Son Düzen'in Yükselişi
YSS 29 · YSS 30 · YSS 31 · YSS 32 · YSS 33 · YSS 34 · YSS 35
Yeni Jedi Düzeni Devri YSS 50
Ayrıca bakınız: Galaktik tarihin zaman çizelgesi
[Kaynak]
Cumhuriyet Devri (YSÖ 1032YSÖ 19)
Galaktik zaman çizelgesi

Öncesi: Eski Cumhuriyet'in Düşüşü

Sonrası: İmparatorluk Devri (YSÖ 19-YSS 5)

Cumhuriyet Devri yılları
YSÖ 1032 · YSÖ 1014 · YSÖ 973 · YSÖ 896 · YSÖ 867
YSÖ 832 · YSÖ 800 · YSÖ 797 · YSÖ 782 · YSÖ 620
YSÖ 600 · YSÖ 532 · YSÖ 522 · YSÖ 511 · YSÖ 509
YSÖ 501 · YSÖ 437 · YSÖ 431 · YSÖ 430 · YSÖ 382
YSÖ 381 · YSÖ 380 · YSÖ 350 · YSÖ 332 · YSÖ 330
YSÖ 319 · YSÖ 318
Yüksek Cumhuriyet Devri YSÖ 300 · YSÖ 272 · YSÖ 270 · YSÖ 265 · YSÖ 262
YSÖ 257 · YSÖ 253 · YSÖ 252 · YSÖ 251 · YSÖ 250
YSÖ 249 · YSÖ 248 · YSÖ 247 · YSÖ 246 · YSÖ 245
YSÖ 244 · YSÖ 242 · YSÖ 241 · YSÖ 240 · YSÖ 238
YSÖ 236 · YSÖ 235 · YSÖ 234 · YSÖ 233 · YSÖ 232
YSÖ 231 · YSÖ 230 · YSÖ 200 · YSÖ 161 · YSÖ 150
YSÖ 131 · YSÖ 118 · YSÖ 112 · YSÖ 104 · YSÖ 102
YSÖ 101 · YSÖ 100 · YSÖ 99 · YSÖ 93 · YSÖ 90
YSÖ 88 · YSÖ 87 · YSÖ 86 · YSÖ 85· YSÖ 84
YSÖ 83 · YSÖ 82
YSÖ 80 · YSÖ 76 · YSÖ 72 · YSÖ 69 · YSÖ 68 · YSÖ 66
YSÖ 65 · YSÖ 64 · YSÖ 62 · YSÖ 61 · YSÖ 60 · YSÖ 59
YSÖ 57 · YSÖ 56 · YSÖ 55 · YSÖ 54 · YSÖ 53 · YSÖ 52
YSÖ 51 · YSÖ 50 · YSÖ 49 · YSÖ 48 · YSÖ 47 · YSÖ 46
YSÖ 45 · YSÖ 44 · YSÖ 43 · YSÖ 42 · YSÖ 41 · YSÖ 40
YSÖ 39 · YSÖ 38 · YSÖ 37 · YSÖ 36 · YSÖ 35 · YSÖ 34
YSÖ 33
Cumhuriyet'in Düşüşü YSÖ 32 · YSÖ 31 · YSÖ 30 · YSÖ 29 · YSÖ 28 · YSÖ 27
YSÖ 26 · YSÖ 25 · YSÖ 24 · YSÖ 23 · YSÖ 22 · YSÖ 21
YSÖ 20 · YSÖ 19
[Kaynak]
Advertisement