FANDOM


Premium-Eras-canon
Bu makale Asi Birliği tarafından kurulan hükümet ile ilgili. Bunu arıyor olabilirsiniz: Galaktik Cumhuriyet'ten önceki Eski Cumhuriyet.
Z-95 Headhunter

İçerik yaklaşıyor.

Bu makalenin bazı bölümlerinin artık güncel olmadığı belirlenmiştir.

Lütfen makaleyi son olayları yansıtacak şekilde güncelleyin ve tamamladığınızda bu şablonu kaldırın.

"İmparatorluk'a karşı verdiğimiz savaşa baktığımızda—kaybedilen milyarlarca hayat—bazen hiçbir şey ödediğimiz korkunç bedele değmezmiş gibi görünüyor. Ancak çatışmada kaybedilen hayatları düşündüğümüzde, adalet için öldüklerini hatırlayalım. Özgürlük için. Şimdi yararlandığımız olağanüstü barış için. Biz bunun için savaştık."
―Senatör Tai-Lin Garr[src]
Basitçe Cumhuriyet olarak bilinen Yeni Cumhuriyet, galaksi çapındaki çeşitli gezegenlerden oluşan demokratik bir hükümetti. Galaktik İmparatorluk'un yükselişinden önce bin yıl boyunca galaksiyi yöneten demokratik devlet Galaktik Cumhuriyet'in yerini almıştı. Başkent belirlemesi, galaksinin tarihi hükümet yönetimi gezegeni olan Coruscant yapmak yerine belli gezegenlerin bulunduğu bir döngüde yapılırdı. Bu sayede bütün üye gezegenler yeni kurulmuş Galaktik Senato'ya ev sahipliği yapma şansını elde ederlerdi. Yeni Cumhuriyet'in ilk başkenti Coruscant gibi Çekirdek Gezegenler arasında bulunan ve Yeni Cumhuriyet'in ilk Devlet Başkanı Mon Mothma'nın doğduğu gezegen olan Chandrila olmuştu. Cumhuriyet'in kuruluşundan yaklaşık otuz yıl sonra Hosnian Prime, Senato'nun karargahı olmuştu. İmparator Palpatine'in YSS 4'teki ölümüyle birlikte Cumhuriyet'i Yeniden Kurma İttifakı amacını yerine getirmiş ve Yeni Cumhuriyet'e evrilmiştir. Önceli Galaktik Cumhuriyet'in prensiplerine bağlı kalarak Palpatine'in Yeni Düzen'ini yıkmış ve bir İmparatorluk devrinden sonra demokrasiyi yeniden gün yüzüne çıkarmıştır. Cumhuriyet, en nihayetinde Jakku Savaşı'ndan sonra Galaktik İç Savaşı kazanmış ve İmparatorluk'u YSS 5'te imzalanan Galaktik Uyum barış antlaşması ile resmi olarak teslim olmak zorunda bırakmıştır. Savaş sona erdiğinde ve İmparatorluk, güçsüz bir şekilde çeşitli bekletmelere çözülürken—Coruscant'ta güçsüz, geçici bir hükümet kurulurken—Cumhuriyet silahlı kuvvetleri, Askeri Silahsızlanma Yasası ile önemli ölçüde azaltıldı. Sonuç olarak Cumhuriyet, güvenlik için gezegen savunma kuvvetlerinin eğitimini ve savaşın perişan ettiği dünyaları yeniden inşa etmek için bir yeniden yapılanma programını başlattı. Gücünün zirvesinde bile, öncellerinin büyüklüğünün sadece bir kısmı kadardı ve tarafsız yıldız sistemleriyle dost kalmak için eşitlikçi politikalara dayanıyordu. Bir İmparatorluk kalıntısı, kısa bir süre Cumhuriyet siyasetinin bir kanadında yaşadı, ancak nihayetinde gizlice Bilinmeyen Bölgelerde iktidara yükselen askeri bir cunta olan İlk Düzen'i kurmak için hükümetten ayrıldı. İlk Düzen tehlikesinin farkında olan Senatör Leia Organa'nın uyarılarına rağmen meslektaşları—bazıları İlk Düzen'i destekliyordu—yeni bir galaktik savaşa neden olacak bir soğuk savaşı reddettiler. Cumhuriyet, İlk Düzen'e doğrudan karşı çıkmakta istekli olmasa da, General Armitage Hux, bahane olarak Cumhuriyet’i, gizlice İlk Düzen'in düşmanı olan Direniş’i desteklemekle suçladı ve önleyici saldırıyı başlattı. Bu sayede, Starkiller süper silahının deneme ateşini emretti. YSS 34'te yapılan bu eylem Senato ve Yeni Cumhuriyet ev filosunun bulunduğu Hosnian Prime da dahil olmak üzere Hosnian sisteminin yok olmasına yol açtı. Galaktik statüko, Hosnian Felaketi ile geri dönülemez bir biçimde değişti ve çok sayıda gezegenin korkularından ötürü ve kendi güvenlikleri için İlk Düzen'e karşı silahları bırakmalarına ve istemeye istemeye yeni rejimi desteklemelerine neden oldu. Yeni Cumhuriyet'in çöküşünden sonra Direniş, İlk Düzen, galaksi çapında askeri kontrolü sağlamış olsa bile Cumhuriyet'in yeniden yükseleceğine ant içti.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.