Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Oğlum biraz gevezedir ve dikkatsiz konuşmaya eğilimlidir ama asi değildir. Büyüdüğünde Yeni Düzen'in değerini anlayacak."
Kaptan Hiram Zataire, IGB Ajanı Alexsandr Kallus'a[kaynak]

Yeni Düzen, İlk Galaktik İmpratorluk'un resmi politik ideolojisi ve ateizm tipi devlet diniydi; YDKK tarafından uygulanıyordu ve politik mesajlarından Yeni Düzen'in Yüce Mimarı sorumluydu.[3]

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.