Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Diğer kullanımları için şuraya bakın: Yeni Düzen (belirsizlik).

"Oğlum biraz gevezedir ve dikkatsiz konuşmaya eğilimlidir ama asi değildir. Büyüdüğünde Yeni Düzen'in değerini anlayacak."
Yüzbaşı Hiram Zataire, IGB ajanı Alexsandr Kallus'a[kaynak]

Yeni Düzen, İlk Galaktik İmpratorluk'un resmî politik ideolojisi ve ateizm tipi devlet diniydi; YDKK tarafından uygulanıyordu ve politik mesajlarından Yeni Düzen'in Yüce Mimarı sorumluydu.[3]

Tarih

"Jedi'ların görkemi katlanılmazdı. Galaksiyi ateşe verdim, çırağım. Tüm zayıflığı ve safsızlığı ortadan kaldırdım. Küllerden yeni bir çağımız doğacak."
―Darth Sidious, Darth Vader'a[kaynak]

Sheev Palpatine kendini tüm Galaktik Senato'nun önünde İmparator ilan ettiğinde yolsuzluk ve demokrasinin eski siyasi sisteminin yetersizliğini sonlandırarak binyıllık yeni bir rejimin sözünü verdi.[2][4]

İmparatorluk'un erken aşamalarında bir seri alt komisyon, Yeni Düzen olarak bilinecek olan siyasi dine "ideal" bir İmparatorluk vatandaşının nasıl hizmet edeceği hakkında planlar yapmaya başladı. İmparatorluk'un işgüzar tonu, güçsüz ve kendini kurban olarak hisseden gençliğe hitap etti. Onlar için İmparatorluk, intikam ve sarhoş edici güce ulaşım yoluydu.[5]

İdeoloji

Rejimin en temel değerleri düzen, kontrol ve kanundu.[6] Diğer değerler arasında yerel gurur, vatanseverlik ve militarizm vardı.[5] Yabancı düşmanlığı ve insan merkezciliği, Yeni Düzen politikasının anahtar noktalarıydı ve yönetme hakkının sadece bir kolu olarak görülüyordu.[7]

Sahne arkası

"Yeni Düzen" terimi gelecek jeopolitik ve ideolojik amaçları için Nazi Partisi tarafından kullanılmıştı. 20. yüzyılın diğer faşist hareketleri de bu terimi kendileri ve ideolojileri için kullanmıştı. Star Wars'ta bulunan İmparatorluk ve gerçek hayattaki faşizm arasında bağ kurulabildiği için Yeni Düzen teriminin bu hareketler sayesinde evrene girdiği düşünülebilir.

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

  1. 1,0 1,1 Tarkin
  2. 2,0 2,1 2,2 Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
  3. Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
  4. Servants of the Empire: Edge of the Galaxy
  5. 5,0 5,1 Star Wars Propaganda: A History of Persuasive Art in the Galaxy
  6. Aftermath
  7. Aftermath: Life Debt
Advertisement