Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

"Yol budur."
―Zırhçı, Kavim'e[kaynak]

"Zırhçı", Yeni Cumhuriyet Devri'nde bir zırhcı olarak Kavim'e hizmet eden kadın bir Mandalor idi. Galaktik İmparatorluk'un uyguladığı Büyük Tasfiye'nin ardından Kavim ile, yoldaş Mandalorlar için zırh ve silah ürettiği Nevarro gezegenindeki bir sığınağa sığındı. YSS 9 civarında, onun getirdiği Beskar ile Mandalor ödül avcısı Din Djarin'e yeni bir zırh seti üretti. O sırada, onlara takip etmek zorunda oldukları yaşam yolunu hatırlatırken, Djarin ve Kavim'in diğer bir üyesi olan Paz Vizla arasındaki bir kavgayı durdurdu.

İmparatorluk tarafından sığınağa olan bir saldırının sonrasında Zırhcı, ölmüş Mandalorlardan Beskar kurtarmayı kendi görevi gördü. Djarin ve müttefikleri ile buluştuğunda, malzemelerini stoklamasında ona yardım etti ve onun damgasını yaptıktan sonra klanının oluşumunu ilan etti, fakat Beskar toplamaya devam etmek amacıyla geride kaldı ve Djarin ve müttefiklerinin kaçmasına yardım etti.

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Harici linkler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.