Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 09:34, ngày 17 tháng 6 năm 2021. Tối đa có sẵn 1.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 39 kết quả từ #1 đến #39.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:File‏‎ (được sử dụng trong 23 trang)
 2. Bản mẫu:Interlang‏‎ (được sử dụng trong 12 trang)
 3. Bản mẫu:!‏‎ (được sử dụng trong 9 trang)
 4. Bản mẫu:Rt‏‎ (được sử dụng trong 8 trang)
 5. Bản mẫu:Rb‏‎ (được sử dụng trong 8 trang)
 6. Mô đun:FilenameChecker‏‎ (được sử dụng trong 6 trang)
 7. Bản mẫu:Title‏‎ (được sử dụng trong 6 trang)
 8. Bản mẫu:SpecialCategorizer‏‎ (được sử dụng trong 6 trang)
 9. Bản mẫu:Information‏‎ (được sử dụng trong 6 trang)
 10. Bản mẫu:Clear‏‎ (được sử dụng trong 6 trang)
 11. Bản mẫu:1st‏‎ (được sử dụng trong 6 trang)
 12. Bản mẫu:Comicpanel‏‎ (được sử dụng trong 5 trang)
 13. Bản mẫu:Nhân vật‏‎ (được sử dụng trong 4 trang)
 14. Bản mẫu:From Wikimedia‏‎ (được sử dụng trong 4 trang)
 15. Bản mẫu:Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 3 trang)
 16. Bản mẫu:PreloadCat‏‎ (được sử dụng trong 3 trang)
 17. Bản mẫu:Message Box‏‎ (được sử dụng trong 3 trang)
 18. Bản mẫu:Câu trích dẫn‏‎ (được sử dụng trong 3 trang)
 19. Bản mẫu:Character‏‎ (được sử dụng trong 3 trang)
 20. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 2 trang)
 21. Bản mẫu:Reflist‏‎ (được sử dụng trong 2 trang)
 22. Bản mẫu:Jedi hộp thông tin‏‎ (được sử dụng trong 2 trang)
 23. Bản mẫu:Battle300‏‎ (được sử dụng trong 2 trang)
 24. Bản mẫu:USERNAME‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 25. Bản mẫu:Tổ Chức Chính Quyền‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 26. Bản mẫu:Twitter‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 27. Bản mẫu:Trận chiến‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 28. Bản mẫu:Quote‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 29. Bản mẫu:Phim‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 30. Bản mẫu:Opening crawl‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 31. Bản mẫu:Individual ship‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 32. Bản mẫu:Ezra Bridger‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 33. Bản mẫu:Excerpt‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 34. Bản mẫu:Dịch‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 35. Bản mẫu:Chính sách‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 36. Bản mẫu:Chính Sách Của‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 37. Bản mẫu:Battle‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 38. Thành viên:CzechOut/TimeFormat‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)
 39. Thành viên:CzechOut/Sig‏‎ (được sử dụng trong 1 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.