Tiếng Việt Star Wars Wiki
Advertisement
Chi Cho.jpg
Nghe droid, dịch tất cả mọi thứ tôi nói phim đã đóng đúng như tôi nói

Bài viết này hay phần đó không được viết tiếng Việt. Xin dịch bài viết sang tiếng Anh, sau Phong cách Manual và với đúng ngữ pháp..

Advertisement