“Cái chết là một phần tự nhiên của cuộc sống. Hãy lấy làm vui mừng cho những người xung quanh cậu khi họ hòa vào với Thần lực.”
Yoda, nói với Anakin Skywalker [src]

Thân xác đã chết của Padmé Amidala trong lễ tang của cô tại Naboo.

Cái chết là sự chấm dứt các chức năng sống trong các sinh vật sinh học, khiến nó không thể phản ứng với bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Khi một cuộc sống kết thúc, tinh thần của nó sẽ xuất lên vào cõi giới khác và trở thành một với Thần lực Vũ trụ; tuy vậy, một số Jedi có khả năng duy trì ý thức cá nhân của họ sau khi chết, nhờ việc tìm hiểu những bí mật của Sinh Thần lực.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.