Tiếng Việt Star Wars Wiki
Advertisement

Darth Plagueis là một Muun Sith Lord người đã nhận được sức mạnh của các lực lượng để thao tác midi-chlorians.

Advertisement