Tiếng Việt Star Wars Wiki
Advertisement

"Trải qua hơn 1000 thế hệ, Hiệp Sĩ Jedi là những người bảo vệ hòa bình và công lý cho Nền Cựu Cộng Hòa."- Obi-Wan Kenobi

3 Jedi tiêu biểu: Mace Windu, Obi-Wan KenobiAnakin Skywalker.

Jedi là 1 thành viên của Hội Đồng Jedi, những người học hỏi, phụng sự và sử dụng năng lượng của "Thần Lực" (The Force); họ thường là những người đi theo mặt sáng của "Thần Lực"(light side of the Force). Jedi đấu tranh cho hòa bình và công lý của Nền Cộng Hòa Thiên Hà, kẻ thù của họ thường là "Sith""Jedi Bóng Tối", những người theo mặt tối của "Thần Lực"(dark side of the Force). Mặc dù Hội Đồng đã suýt bị lật đổ đến 5 lần nhưng vẫn tiếp tục trường tồn với thời gian. Năm đợt khủng hoảng đó lần lượt do Đế Chế Sith của Darth Revan, ngay sau đó là Cuộc Thanh Trừng Jedi Thứ Nhất của Tam Đầu Đế Chế Sith dưới sự lãnh đạo của Darth Nihilus, 4000 năm sau, Darth Sidious tiến hành Cuộc Đại Thanh Trừng Jedi (Order 66) và Cuộc Thanh Trừng Jedi Thứ Ba cách sau đó một thế kỷ của Đế Chế Thiên Hà do Darth Krayt

Darth Krayt

Darth Revan

đứng đầu.

Darth Nihilus

Advertisement