"I think I've found the perfect place. Remote. A bit desolate, but tranquil."

―Saw Gerrera nói với nhà Erso

Lah'mu là một hành tinh vành đai tại vùng Vành đai Ngoài. Lah'mu là nơi gia đình Jyn sống. Trong tiếng người Neidmoid, hành tinh nghĩa là phồn thịnh.

Miêu tả

"It looks unspoiled."

Galen Erso, nói đến Lah'mu.

Lah'mu cách xa các tuyến siêu không gian. Hành tinh có các rặng núi, cao nguyên, bãi biển cát đen, và hoạt động của núi lửa. Đất giàu khoáng sản do vỏ của hành tinh mới hình thành. Khoáng sản làm cỏ xanh nhưng lại làm độc nguồn nước. Những người tản cư phải sử dụng nước không khí từ máy lọc khí để uống. Hành tinh có một mặt trăng và vành đai làm Silicon, và là tàn dư của mặt trăng thứ hai.

Dân cư

Hành tinh có dưới 500 người sinh sống, hầu hết là những dân tị nạn chiến tranh. Hành tinh không có dạng sống thông minh bản địa.

Xuất hiện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.