Tiếng Việt Star Wars Wiki
Advertisement

Mon Mothma trong Nghị viện Đế Chế

"War is not a state of being. It is meant to be a temporary chaos between periods of peace. Some want it to be the course of things: a default fact of existence. But I will not let that be so."

―Mon Mothma, shortly after the death of Emperor Palpatine

Mon Mothma là một nữ chính trị gia loài Người và một nhà cách mạng phục vụ cho Nghị viện Cộng HòaNghị viện Đế Chế với tư cách là đại biểu của hành tinh Chandrila, thủ lĩnh phe Nổi dậy và là đại biểu đầu tiên của Nền Cộng Hòa Mới.

Advertisement