“Nhiệt độ đang giảm quá nhanh, thưa chỉ huy.”
―Một Trung úy phe Nổi dậy [src]

Nhiệt độ là thang đo độ ấm hoặc độ lạnh của một môi trường hoặc vật thể, được biểu thị bằng đơn vị độ. Điểm không của nó thường được xác định bởi điểm đóng băng của nước.[1]

Trên hành tinh Hoth, nhiệt độ vào mùa hè, mùa nóng nhất trong năm, chỉ lên tới khoảng 10 độ dưới mức đóng băng.[1] Ngược lại, nhiệt độ trên Tatooine cao đến mức chỉ một diện tích nhỏ của bán cầu bắc của hành tinh này có thể duy trì sự sống có trí tuệ.[2] Bề mặt sôi sục của Bespin, một hành tinh khí khổng lồ, sôi bọt ở nhiệt độ không đổi vào khoảng sáu nghìn độ.[1]

Các cuộc bắn phá từ trên quỹ đạo thường xuyên và các cuộc tấn công bằng vũ khí chùm tia năng lượng cao có thể ảnh hưởng đến bầu khí quyển của một hành tinh đến mức làm tăng nhiệt độ nước biển của hành tinh, có khả năng giết chết nhiều sinh vật sống trong đó.[3]

Ở nhiều sinh vật sống, tiếp xúc với nhiệt độ môi trường quá cao có thể gây mất nước, làm tăng nhiệt độ cơ thể lên cao bất thường, gây rối loạn tâm thần và trong trường hợp xấu nhất là gây tử vong.[4]

Nội bộ của các tàu không gian như tàu Millennium Falcon được kiểm soát nhiệt độ cẩn thận.[5]

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.