Rex, số hiệu CT-7567 là một cựu chiến binh Đội trưởng Vô tính và là Đặc công Trinh sát Cao cấp, người chỉ huy Binh đoàn 501 của lính vô tính nổi tiếng trong Chiến tranh Vô tính. Rex sau đó phục vụ như một đội trưởng và chỉ huy trong Liên minh Khôi phục Cộng hòa trong cuộc Nội chiến Thiên hà. Rex đã tham gia vào nhiều trận chiến trong suốt cuộc Chiến tranh Vô tính. Là đội trưởng của Binh đoàn 501, Rex giữ chức vụ đồng chỉ huy cùng Tướng Jedi Anakin Skywalker, người có bản lĩnh và sự độc đáo trong tác chiến mà anh đã học hỏi. Ngoài việc là chiến hữu của Skywalker, anh còn kết bạn với đệ tử của Skywalker, Ahsoka Tano. Anh ta còn thân thiết với Tư lệnh Thống chế Cody, người phục vụ dưới trướng của Obi-Wan Kenobi - Tướng và Bậc thầy Jedi của Skywalker, mà Rex cũng quen biết. Rex và những người đồng hành của anh ta thường sát cánh cùng nhau trong các chiến dịch tiền tuyến chống lại Liên minh các Hệ sao Ly khai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.