"The belonging you seek is not behind you. It is ahead."

―Maz Kanata

Rey là một người nhặt ve chai nữ trên hành tinh Jakku và biết được khả năng thần lực của mình sau cuộc phiêu lưu tìm Jedi Luke Skywalker để mang lại niềm hy vọng mới cho Thiên hà trước mầm mống một cuộc chiến khác. Bị bỏ lại tại Jakku bởi bố mẹ mình. Cô sống trên hành tinh với mong mỏi một ngày nào đó gia đình cô sẽ quay trở lại đón cô đi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.