Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know là một cuốn sách của Dorling Kindersley và là một phần của chiến dịch quảng bá Hành trình tới Star Wars: Thần lực thức tỉnh [1]. Cuốn sách 200 chương xuất bản vào 4/11/2015 và cho độc giả biết về những sự thật thú vị về nhiều thứ trong vũ trụ Star Wars như Jedi, chiếc tàu Millennium Falcon


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.