Tiếng Việt Star Wars Wiki
Advertisement

Giới thiệu thành viên

Tôi tên là Yolo, sống ở Việt Nam sinh 28/7. Sở thích của tôi là sửa đổi Wikia và xem phim Star Wars.

Đóng góp

Bài viết ưa thích

Advertisement