Quân trinh thám trên hành tinh Hoth.

Trinh thám là những người có nhiệm vụ khảo sát, thám hiểm địa hình. Công việc này hữu ích cho cá cuộc chiến khi chưa biết rõ địa thế của địch.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.